თუ თქვენ შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნაკეთობა, რომელიც არაა დადამღული „საზოგადოების დამღით“ სინჯის აღმნიშვნელ დამღით, მაგრამ ძალიან მოგწონთ და გსურთ მისი შეძენა,  მაშინ აუცილებელია იგი გადაამოწმებინოთ ჩვენი „სასინჯ სამსახურში“, სადაც დაადგენენ:

  • ნაკეთობის ზუსტ წონას (მაღალი სიზუსტის სასწორით);
  • სინჯს ±0,3 სინჯის სიზუსტით;
  • გაგიწევწნ კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე.

ყოველივე ეს დაგიჯდებათ:  10 გრამამდე ნაკეთობა - 2 ლარი,                                              

10 გრამის ზემოთ - 1 გრამზე - 0.20 თეთრი.