მსოფლიო ბაზრის 1გრ. ოქროს ფასი
188.00 GEO
მსოფლიო ბაზრის 1გრ. ვერცხლის ფასი
2.50 GEO
ოქრო
სინჯი ფასი
999 188.50 GEO
900 - 916 170.00 GEO 173.00 GEO
958 181.00 GEO
750 141.50 GEO
583 - 585 110.00 GEO
500 94,00 GEO
375 71.00 GEO
ვერცხლი
სინჯი ფასი
999 2.35 GEO
960 2.25 GEO
925 2.15 GEO
875 1.95 GEO
830 1.90 GEO
   
   

   
ეტალონური ნემსების დამზადების ტარიფები:

375 სინჯი..................................................80 ლარი                                                                                                                                        500 სინჯის...............................................100 ლარი                                                                                                                                        583 სინჯის (მოწითალო)..............................120 ლარი                                                                                                                                        583 სინჯის (მოყვითალო).............................120 ლარი                                                                                                                                      750 ......  ............................................... 140 ლარი                                                                                                                                        900 სინჯი.........................................160 ლარი                                                                                                                                         958 სინჯი......................................170 ლარი                                                                                                                                მოცემული ტარიფები გათვლილია ერთ ცალ ეტალონზე;სამუშაოს შესრულების ვადა-დაკვეთიდან 5 დღე;                                                                                დამკვეთს შეუძლია-აირჩიოს ნებისმიერი სინჯის ნებისმიერი რაოდენობის ეტალონი;აგრეთვე დაგვიკვეთოს                                                                             ნებისმიერი ლიგატურის ეტალონები.                                                                                                                                                                  ანგარიშსწორება-როგორც ნაღდი,აგრეთვე უნაღდო ან/სწ წესით.